శ్రీశైలం ప్రసాదంలో వచ్చింది ఎముక కాదు

శ్రీశైలం ప్రసాదంలో వచ్చింది ఎముక కాదు

ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీశైల భ్రమరాంబికాదేవి అమ్మవారి ప్రసాదంలో ఎముక వచ్చినట్లు ఓ భక్తుడు ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ప్రసాదంలో ఎముక ప్రత్యక్షమైం

Read More