షరతులు లేవు

షరతులు లేవు

ప్రేమలో షరతులు ఉండకూడదనేది తన సిద్ధాంతమని చెబుతోంది ఇలియానా. అదే నిజమైన ప్రేమగా తాను నిర్వచిస్తానని అంటోంది. చిరకాల ప్రేమికుడు, ఆస్ట్రేలియన్‌ ఫొటోగ్రా

Read More