సంఘటిత కార్యకర్తల శక్తి మా ప్యానెల్-డల్లాస్‌లో నరేన్ - TANA EVP 2021 Naren Kodali Campaigns In DFW Metro

సంఘటిత కార్యకర్తల శక్తి మా ప్యానెల్-డల్లాస్‌లో నరేన్

సగటున 10ఏళ్లు తానాలో సేవ చేసిన అనుభవజ్ఞులు కలిగిన సంఘటిత కార్యకర్తల సేనాశక్తి తమ ప్యానెల్ అని 2021 తానా ఎన్నికల్లో అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్న డా.నర

Read More