సగం తీరింది

సగం తీరింది

‘‘సినిమాల్లో నా ప్రయాణం మొదలైనప్పట్నుంచీ తెలుగులో నాగార్జున, వెంకటేశ్‌తో నటించడం నా కల అని చెబుతుండేదాన్ని. అందులో సగం నెరవేరింది. ఈ చిత్రం తర్వాత తెల

Read More