సజ్జలు శక్తివంతమైన పంట : ICRISAT

సజ్జలు శక్తివంతమైన పంట : ICRISAT

ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకొనే శక్తి సజ్జ పంట ఉన్నదని ఇక్రిసాట్‌ పరిశోధనలో తేలింది. వేగంగా మారే వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ సజ్జ పంట ద్వారా అధిక

Read More