సహజంగా…చూసుకోకుండా…

సహజంగా…చూసుకోకుండా…

ఎలా నటించామో అంటూ సెట్‌లో ఒకటికి రెండుసార్లు చూసుకుంటుంటారు తారలు. మానిటర్‌ తెచ్చిన వెసులుబాటు అది. తొలినాళ్లలో ఈ సౌలభ్యం ఉండేది కాదు. కెమెరా ముందు నట

Read More