సింగపూర్‌లో తెలుగు నీతి పద్య పోటీలు

సింగపూర్‌లో తెలుగు నీతి పద్య పోటీలు

తెలుగు భాషా వైభవాన్ని భావితరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా సింగపూర్‌లో వినూత్న కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పిల్లలు మాతృభాషను మరిచిపోరాదనే సంకల్పంతో భాషకు ఆయువ

Read More