సింగపూర్‌లో ముగిసిన భాగవత సప్తాహ కార్యక్రమం

సింగపూర్‌లో ముగిసిన భాగవత సప్తాహ కార్యక్రమం

సింగపూర్లో ప్రఖ్యాత తెలుగు సంస్థలైన, 'శ్రీ సాంస్కృతిక కళాసారథి', 'తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ', 'తెలుగు భాగవత ప్రచార సమితి' 'కాకతీయ సాంస్కృతిక పరివారం' సంయ

Read More