సింగపూర్ తెలంగాణా కల్చరల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రక్తదానం

సింగపూర్ తెలంగాణా కల్చరల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రక్తదానం

తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ, సింగపూర్ (TCSS) ఆధ్వర్యంలో జూన్ 27 న ఇక్కడి హెల్త్ అండ్ సైన్సు అథారిటీ (HSA) సమక్షంలో, 11 ఔట్ రమ్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన TCSS

Read More