సింగపూర్ ప్రవాసురాలి కవితా సంపుటి ఆవిష్కరించిన వెంకయ్యనాయుడు

సింగపూర్ ప్రవాసురాలి కవితా సంపుటి ఆవిష్కరించిన వెంకయ్యనాయుడు

సింగపూర్ శ్రీ సాంస్కృతిక కళాసారథి కార్యవర్గ సభ్యురాలు రాధిక మంగిపూడి రచించిన ‘నవ కవితా కదంబం’ కవితా సంపుటిని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం.వెంకయ్యనాయుడు రవీంద్

Read More