అదానీ గ్రూప్ చేతికి కృష్ణపట్నం

అదానీ గ్రూప్ చేతికి కృష్ణపట్నం

కృష్ణపట్నం పోర్టులో భారీ వాటాను సొంతం చేసుకున్న అదానీ గ్రూప్. అదానీ గ్రూప్ కృష్ణపట్నం పోర్టు కాంట్రాక్టును దక్కించుకుంది. ఒకటిన్నర నెల తర్వాత క

Read More