పద్మావతి అమ్మవారి పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ

పద్మావతి అమ్మవారి పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ

శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతీ అమ్మవారి ఆలయ పవిత్రోత్సవాలకు ఆగ‌స్టు 30వ తేదీ ఆదివారం సాయంత్రం అ

Read More