కోడి మాంసంతో కరోనా ఖతం

కోడి మాంసంతో కరోనా ఖతం

చికెన్‌, కోడిగుడ్ల అమ్మకాలు జోరందుకున్నాయి. రాష్ట్రంలో రోజుకు 3 కోట్ల గుడ్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి. అందులో 1.5 కోట్ల గుడ్లు విక్రయమవుతున్నాయి. మిగిలినవి ఇత

Read More