₹2కోట్లు ఇస్తే…ఒకటి పెడుతుంది

₹2కోట్లు ఇస్తే…ఒకటి పెడుతుంది

సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి, అభిప్రాయాల వ్యక్తీకరణకు సోషల్‌మీడియా చక్కటి వేదికగా నిలుస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే సెలబ్రిటీలకు మాత్రం సోషల్‌మీడియా ప్ల

Read More