కళ్లద్దాలపై 9రోజుల పాటు నివసించే కరోనా

కళ్లద్దాలపై 9రోజుల పాటు నివసించే కరోనా

కండ్ల‌ద్దా‌లపై కరోనా వైరస్‌ 9 రోజుల వరకు ఉంటుం‌దని, బయ‌టకు వెళ్లి వచ్చి‌న‌ప్పుడు వాటిని కచ్చి‌తంగా శుభ్రం చేయా‌లని వైద్య నిపు‌ణులు చెప్తు‌న్నారు.

Read More