ఇది దుర్గమ్మ “విజయ” రాజసం

ఇది దుర్గమ్మ “విజయ” రాజసం

విజయవాడ కనకదుర్గమ్మకు మణిహారంగా భాసిల్లుతున్న పైవంతెన ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. ఇంద్రకీలాద్రికి ఇది ఒక ఆభరణంలా కనిపిస్తోంది. విజయవాడ- హైదరాబాద్‌ మార్గం

Read More