చామగడ్డ బాగా తినాలి

చామగడ్డ బాగా తినాలి

దుంపకూరల్లో చామగడ్డకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. చామగడ్డ పులుసు ఎంత రుచిగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీంట్లో పోషకాలు కూడా అధికంగా ఉంటాయి. అవేంటో

Read More