ఆస్తమాతో బాధపడేవారు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి?

ఆస్తమాతో బాధపడేవారు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి?

ఆస్తమాలో మీరు సులభంగా శ్వాస తీసుకోవడానికి ఈ క్రింది ఆహారాలు సహాయం చేస్తాయి. నారింజ మరియు యాపిల్స్:- యాపిల్స్ ఊపిరితిత్తుల పనితీరులో మెరుగుదలతో సం

Read More