కండరాలు పట్టేస్తే ఇవి తినండి

కండరాలు పట్టేస్తే ఇవి తినండి

కండరాలు పట్టే సమస్యకి మొట్ట మొదటి పరిష్కారం నీరు బాగా తాగడం. ఇందువల్ల డీ హైడ్రేషన్ సమస్య తలెత్తకుండా ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ మెయింటెయిన్ అవుతుంది

Read More