ఇండియాకు వస్తున్న విదేశీ వర్సిటీలు

ఇండియాకు వస్తున్న విదేశీ వర్సిటీలు

అంతర్జాతీయ వర్శిటీల ఏర్పాటు వల్ల నాణ్యమైన ఆధునిక కోర్సులు, బోధన అందుబాటులోకి వస్తాయని, దేశ విద్యారంగంలో పోటీతత్వం పెరుగుతుందని కేంద్రం భావిస్తోంది. దే

Read More