భద్రాచలం చీమల వేపుడు స్పెషల్

భద్రాచలం చీమల వేపుడు స్పెషల్

ఆకలైతే మీరేం తింటారు? అన్నమో.. రొట్టెలో పండో.. ఫలమో. అంతే కదా? కానీ.. భద్రాద్రి గుత్తికోయలు మాత్రం చీమలు తింటారు. చీమల వేపుడు.. చీమల చారు.. చీమల మసాల

Read More