ఎక్కువ మాట్లాడితే పేర్లు చెప్తాను. జైలుకు పోతారు.

ఎక్కువ మాట్లాడితే పేర్లు చెప్తాను. జైలుకు పోతారు.

మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్‌ ‘మా’ ఎన్నికల వ్యవహరం నానాటికీ రాజకీయాలను తలపిస్తోంది. ఇప్పటికే అధ్యక్ష పదవి కోసం పోటీ చేస్తోన్న సభ్యులు పరస్పరం ఘాటు వ్యా

Read More