అయిదో అమ్మాయిగా అంకిత రికార్డు

అయిదో అమ్మాయిగా అంకిత రికార్డు

భారత అమ్మాయి అంకిత రైనా సోమవారం ఆరంభమయ్యే ఆస్ట్రేలియన్‌ ఓపెన్లో మెయిన్‌ డ్రాకు అర్హత సాధించింది. సింగిల్స్‌లో ప్రధాన టోర్నీలో ఆడే ఛాన్స్‌ కోల్పోయిన అం

Read More