అన్నింటా గొడవ. అందరితో గొడవ. అదే నీ ఓటమి!

అన్నింటా గొడవ. అందరితో గొడవ. అదే నీ ఓటమి!

అమాయకత్వం.. అనుభవ రాహిత్యం.. అత్యాశ.. వివాదాలు.. అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. గిల్లికజ్జాలు.. అబద్దాలు.. అహంకారపూరిత చర్యలు.. కించపర్చడాలు.. లైంగిక ఆరోపణలు.. బడ

Read More