ఈ రైల్వే బెంచీ సగం సగం

ఈ రైల్వే బెంచీ సగం సగం

ఆ రైల్వేస్టేషన్‌లోని ఓ బెంచీ మీద ఒక పక్కన కూర్చుంటే మద్యం తాగడం నేరం. మరోపక్కన కూర్చుంటే మద్యం తాగొచ్చు కానీ పాన్‌ మసాలా, గుట్కాలు నమలడం నేరం. ఎందుకంట

Read More