కర్బూజాతో కేలరీల గోల ఉండదు

కర్బూజాతో కేలరీల గోల ఉండదు

కర్బూజా తింటే... దాహం తీరడమే కాదు.. ఎండలకు శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కూ గురికాదు. తియ్యగా ఉండే దీంట్లో రుచితోపాటుగా పోషకాలూ ఎక్కువే. అవేమిటంటే... * దీంట్లోని

Read More