కలుపు మొక్కలతో రొమ్ము క్యాన్సర్‌కు చికిత్స

కలుపు మొక్కలతో రొమ్ము క్యాన్సర్‌కు చికిత్స

నిన్నమొన్నటి వరకు అది ఒట్టి కలుపు మొక్కే. ఇప్పుడది రొమ్ము కేన్సర్‌పై ఉక్కుపాదం మోపగల దివ్య ఔషధి. అరబిడోప్సిస్‌ థాలియానా లేదా థేల్‌ క్రెస్‌ మొక్కలో రొమ

Read More