కళ్యాణ్ జ్యూవెలర్స్ మేనేజర్ ఆత్మహత్య-నేరవార్తలు

కళ్యాణ్ జ్యూవెలర్స్ మేనేజర్ ఆత్మహత్య-నేరవార్తలు

* సత్తెనపల్లి మై కల్యాణ్​ జ్యూవెలర్స్​ మేనేజర్ సుభాని ఆత్మహత్య.సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుంటూ ఘటనకు పాల్పడ్డ యువకుడు.సంస్థ ఆర్ధిక లావాదేవిల్లో తేడా రావడంతోనే

Read More