కిలో ₹50

కిలో ₹50

రాష్ట్రంలో ఉల్లి ధర మళ్లీ ఘాటెక్కింది. మొన్నటి దాకా రూ.50కి 3కిలోలు అమ్మిన ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు రిటైల్‌గా కిలో రూ.50 పలుకుతోంది. ధర ఇంకాస్త పెరిగే సూచనల

Read More