కూర బాలేదన్న భర్త. తల పగలగొట్టిన భార్య-నేరవార్తలు

కూర బాలేదన్న భర్త. తల పగలగొట్టిన భార్య-నేరవార్తలు

* సంసారమన్నాక భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నచిన్న వాదనలు, గొడవలు రావడం సహజమే. కానీ ఒక్కోసారి ఇలాంటి చిన్న తగువులే తీవ్రమవుతుంటాయి. అనవసర ఘటనలకు దారితీస్తాయి.

Read More