కృష్ణపట్నం పోర్టులో 100శాతం అదానీలదే

కృష్ణపట్నం పోర్టులో 100శాతం అదానీలదే

నెల్లూరు జిల్లాలోని కృష్ణపట్నం పోర్టు పూర్తిగా అదానీ గ్రూపు చేతికి వచ్చింది. ఈ పోర్టులో ఇప్పటికే అదానీ గ్రూపు సంస్థ అదానీ పోర్ట్స్‌ అండ్‌ ఎస్‌ఈజడ్‌ లి

Read More