కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో జగన్ ఏరియల్ సర్వే

కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో జగన్ ఏరియల్ సర్వే

కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైయస్‌.జగన్‌ ఏరియల్‌ సర్వే. సీఎం వెంట మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, కొడాలి నాని. – కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో

Read More