కెనడా “రక్షణ” భారత సంతతి మహిళ చేతిలో!

కెనడా “రక్షణ” భారత సంతతి మహిళ చేతిలో!

భారత సంతతికి చెందిన అనితా ఆనంద్‌ కెనడా ప్రభుత్వంలో రక్షణ మంత్రిగా నియమితులయ్యారు. ఈ పదవిని చేబట్టిన రెండో మహిళ అనిత. కెనడా క్యాబినెట్‌లో స్థానం సంపాది

Read More