కేరళలో తాజాగా ఆంత్రాక్స్‌ కేసులు

కేరళలో తాజాగా ఆంత్రాక్స్‌ కేసులు

కేరళను వరుస అంటువ్యాధులు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ప్రమాదకర వైరస్‌ల వ్యాప్తితో వణుకుతున్న కేరళలో తాజాగా ఆంత్రాక్స్‌ (Anthrax) కేసులు వెలుగు చూడడం

Read More