కొత్తగూడెం కూచిపూడిలలో TPAD సేవా కార్యక్రమాలు

కొత్తగూడెం కూచిపూడిలలో TPAD సేవా కార్యక్రమాలు

తెలంగాణ పీపుల్స్ అసోసియేషన్ అఫ్ డాలస్ (టీపాడ్) ఆధ్వర్యంలో కొత్తగూడెంలో కరోనా కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన వారికి నిత్యావసరాలను స్థానిక సెయింట్ జోసెఫ్ పాఠశా

Read More