కొత్తరకం జబ్బు…”రింగ్జైటీ”

కొత్తరకం జబ్బు…”రింగ్జైటీ”

ఫోన్‌ రింగ్‌ అవుతుందేమోనని పదే పదే చూడడం....ఏ చిన్న శబ్దం వచ్చినా.. వాట్సాప్‌కు మెసేజ్‌ వచ్చి ఉంటుందేమోనని ఆత్రుతగా చెక్‌ చేసుకోవడం..మొబైల్‌కు ఏమైనా అ

Read More