కొరియా ఫైటర్లతో సల్మాన్

కొరియా ఫైటర్లతో సల్మాన్

సల్మాన్‌ఖాన్‌ సినిమా అంటే యాక్షన్‌ ఘట్టాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతే ఉంటుంది. అలాంటిది ఆయన పోషించేది పోలీస్‌ పాత్రయితే ఆ మోతాదు మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. తాజా

Read More