ఖమ్మం జిల్లాలో 2క్వింటాల గంజాయి స్వాధీనం-నేరవార్తలు

ఖమ్మం జిల్లాలో 2క్వింటాల గంజాయి స్వాధీనం-నేరవార్తలు

* ఖమ్మం జిల్లా వివిపాలెం వద్ద సుమారు 200 కిలోలు గంజాయి వివి పాలెం రఘునాధపాలెం మండలం మెయిన్ రోడ్ నందు దొరికింది ఇది సుమారు నాలుగు లక్షలు సరుకు ఉంటుంది

Read More