గంజాయికి చట్టబద్ధత కల్పించనున్న మోడీ సర్కార్

గంజాయికి చట్టబద్ధత కల్పించనున్న మోడీ సర్కార్

ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిషేధిత మాదక ద్రవ్యాలలో ఒకటైన గంజాయికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది. గంజాయిపై నిషేధం విధించడం మూలంగా ఎక్కువగా

Read More