గచ్చిబౌలికి ఆ పేరు అలా వచ్చింది

గచ్చిబౌలికి ఆ పేరు అలా వచ్చింది

ఇప్పుడంటే తెలంగాణ‌లో ప్రాజెక్టులు ఎక్కువ‌గా ఉన్నాయి క‌నుక నీరు దాదాపుగా అన్ని ప్రాంతాల‌కు అందుతోంది. కానీ ఒక‌ప్పుడు ప్రాజెక్టులు ఎక్కువ‌గా ఉండేవి కావు

Read More