గుంటూరులో 555 మంది రౌడీషీటర్లు-నేరవార్తలు

గుంటూరులో 555 మంది రౌడీషీటర్లు-నేరవార్తలు

* రౌడీ షీటర్ పై ఉక్కుపాదం...ఏసీపీ షాను..మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియం లో 555 మంది రౌడీషీటర్లకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించన నార్త్ జోన్ ఏసీపీ షేక్ షాను...ఈ

Read More