గుత్తికొండ శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన  TAMPAలో ఎన్నారై తెదేపా సదస్సు

గుత్తికొండ శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన TAMPAలో ఎన్నారై తెదేపా సదస్సు

ఫ్లోరిడా రాష్ట్రం లోని టాంపా నగరంలో NRI టిడిపి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ సభకు టిడిపి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వై.వి.బి. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ముఖ

Read More