చెక్కను కృత్రిమంగా తయారు చేయవచ్చు అంట!

చెక్కను కృత్రిమంగా తయారు చేయవచ్చు అంట!

శాస్త్రసాంకేతిక విజ్ఞానంతో ప్రకృతినీ సంరక్షించవచ్చు అంటున్నారు మాసాచుసెట్స్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ పరిశోధకులు. అవునుమరి, జీవహింస తగదన్న కారణంతో ప్రయోగశాలలోన

Read More