తానా 2023: మేరీల్యాండ్‌లో కొడాలి నరేన్ ప్రచారం

తానా 2023: మేరీల్యాండ్‌లో కొడాలి నరేన్ ప్రచారం

తానా 2023 ఎన్నికల్లో భాగంగా అధ్యక్ష అభ్యర్థి డా. కొడాలి నరేన్ మేరీల్యాండ్‌లో ప్రచార పర్యటనలు నిర్వహించారు. కూకట్ల శ్రీనివాస్, జానీ నిమ్మలపూడి, అనిల్ ఉ

Read More