వేధించే ఎన్నారై భర్తల పాస్‌పోర్టులు చింపేస్తాం

వేధించే ఎన్నారై భర్తల పాస్‌పోర్టులు చింపేస్తాం

ఎన్నారై భర్తలు వేధిస్తున్నారని కుమిలిపోవద్దని.. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఉన్నా బాధిత మహిళలు ఎన్నారై సెల్‌ను సంప్రదించవచ్చని విమెన్‌ సేఫ్టీ వింగ్‌ చీఫ్, ఏడీజ

Read More