వైట్‌హౌస్ వేడుకలో మోదీ. పాల్గొన్న ఎన్నారైలు.

వైట్‌హౌస్ వేడుకలో మోదీ. పాల్గొన్న ఎన్నారైలు.

అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వైట్‌హౌస్‌లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా వైట్‌హౌస్ సౌత్ లాన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వేడుకలో ఎన్నారైలు పాల్గొన్న

Read More