వ్యాక్సిన్ వచ్చే ఏడాది వస్తుంది

వ్యాక్సిన్ వచ్చే ఏడాది వస్తుంది

భారత్‌లో కరోనా వైరస్‌ వ్యాక్సిన్‌ వచ్చే ఏడాది ఆరంభం నాటికి సిద్ధమవుతుందని, అయితే దేశవ్యాప్తంగా 130 కోట్ల మందికి సురక్షితంగా వ్యాక్సిన్‌ అందించడమే అతిప

Read More