శంబలనగరి ఆకాశ దీపం – వేలమందికి భోజన ప్రసాద వితరణ

శంబలనగరి ఆకాశ దీపం – వేలమందికి భోజన ప్రసాద వితరణ

కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా శంబలనగరిలో ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వెల్లివిరిసింది. గాయత్రి మాతను దర్శించుకోవడం, విగ్రహాన్ని తాకడం ద్వారా రుషి తపస్విల చైతన్యాన్న

Read More