శవాల్లో కరోనా ఎంతసేపు ఉంటుంది?

శవాల్లో కరోనా ఎంతసేపు ఉంటుంది?

ప్రస్తుతం చాలామందిని తొలిచేస్తున్న ప్రశ్న ఇది. కరోనా భయంతో సొంత కుటుంబ సభ్యుడే చనిపోయినా అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. ఈ నేపథ్

Read More