శిల్పాశెట్టి క్షమాపణలు

శిల్పాశెట్టి క్షమాపణలు

‘‘నేను ఎవరినీ కించపరచలేదు. నా మాటలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఎవరినైనా నొప్పించి ఉంటే క్షమించండి’’ అని బాలీవుడ్‌ భామ శిల్పాశెట్టి అన్నారు. వాల్మీకి

Read More